INICI | PROJECTE WALATA | MÓN-3: ORÍGENS Y TREBALL A MAURITANIA | ANTECEDENTS DEL PROJECTE
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
|   SITUACIÓ ACTUAL | TURISME RESPONSABLE | ENLLAÇOS D'INTERÉS
ENTITATS COLABORADORES | CONTACTAR AMB MÓN-3  
   
TURISME RESPONSABLE.TURISME SOSTENIBLE

El desenvolupament del turisme pot influir a l’estructura de les societats amfitriones, generant  o incrementant la diferenciació social. I és que els beneficis que es queden a la zona de destinació no es reparteixen uniformement  i tendeixen a ser  monopolitzats per un sector minoritari de la població.

Les conseqüències del desenvolupament turístic, en especial als països del Sud, semblen haver estat sobretot perjudicials. Malgrat tot, alguns casos de  turisme alternatiu autogestionat per la pròpia comunitat semblen mostrar que  un cert tipus de turisme, a menor escala i amb una gestió diferent, pot generar efectes positius. Es comença a parlar, llavors, de Turisme Sostenible.

L’Organització Mondial del Turisme (OMT), en base a la definició de desenvolupament sostenible establert per l’Informe Brundtland,  assegura que:

“El desenvolupament del Turisme Sostenible respon a les necessitats dels  turistes i de les regions amfitriones presents, a la vegada que protegeix i  millora les oportunitats de futur. Està dirigit cap a la gestió de tots els recursos de manera que es satisfacin totes les necessitats econòmiques,  socials i estètiques, i a la vegada es respetin l’integritat cultural, els processos ecològics essencials, la diversitat biològica i els sistemes de suport de la vida”

El concepte de Turisme Sostenible te  a veure amb el de capacitat de  càrrega. Aquest es defineix com el més gran aprofitament que es pot fer dels recursos econòmics, socials, culturals i naturals de la zona de destinació sense minvar la satisfacció dels visitants i sense generar impactes negatius a la societat amfitriona o al medi ambient. Així doncs, podrem parlar de Turisme Sostenible quan no es sobrepassa la capacitat de càrrega d’una zona de destí.

Hem de considerar que una aplicació responsable del turisme pot convertir-lo en una eina útil  per a reduir la  pobresa econòmica als països del Sud, oferint possibilitats de desenvolupament i  treball a tots aquells que viuen amb menys d’un dòlar al dia.

El Projecte de Desenvolupament  de Walata opta per un turisme responsable que tracta de promoure un viatger amb inquietuds culturals i molt llunyà d’afluències massives dels operadors turístics que només busquen el seu propi benefici a través  d’un turisme d’aventura. Una expansió  turística controlada, que respecti el patrimoni cultural i arquitectònic de la ciutat, la seva riquesa artesanal i natural i l’agradable hospitalitat  dels seus habitants donarà importants beneficis a la  ciutat i  a tota la regió sense desvirtuar les principals característiques de Walata,  que tan atractiva la fan per a tots aquells que l’han coneguda alguna vegada.