INICI | PROJECTE WALATA | MÓN-3: ORÍGENS Y TREBALL A MAURITANIA | ANTECEDENTS DEL PROJECTE
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
|   SITUACIÓ ACTUAL | TURISME RESPONSABLE | ENLLAÇOS D'INTERÉS
ENTITATS COLABORADORES | CONTACTAR AMB MÓN-3  
 
ANTECEDENTS DEL PROJECTE

Per a conèixer quins van ser els inicis del Projecte de Desenvolupament que porta a terme actualment Món-3 a Walata hem d’anar fins a la dècada dels anys 80, quan la cooperació espanyola se’n va adonar que era possible fer un programa integral que  permetés la recuperació socioeconòmica i cultural  de la ciutat.

Amb aquest objectiu es van començar el 1983 activitats destinades per un costat a frenar la deterioració del patrimoni cultural de la població de Walata i, per un altre, a iniciar un nou camí per a aconseguir el seu desenvolupament agrari efectiu. Aquest programa es va mantenir vigent fins que el 2001 l’Agència  Espanyola de Cooperació Internacional va decidir encarregar a l’ONG Món-3 la realització del Projecte de Desenvolupament de Walata.

Els responsables de Món-3, amb l’assessorament d’experts que van viatjar fins a la zona, es van adonar que els cultius que es feien fins llavors amb l’objectiu de ser comercialitzats no eren viables per la llunyania de Walata del  mercat més pròxim, a 116 km per pista. Món-3 va reorientar l’agricultura cap l’autoconsum i la venda local i la va diversificar amb el doble objectiu de millorar la nutrició local i donar sortida a la producció. A més a més, en aquells moments dins la preservació del patrimoni cultural es detectava un abandonament de les tasques de manteniment i reconstrucció del patrimoni arquitectònic; així com del centre de documentació, amb un important risc de deterioració dels manuscrits i dels elements de material cultural conservats.

Davant d­­­’aquesta situació, la filosofia d’actuació que  va posar en marxa Món-3 desde que es va fer càrrec del projecte de rehabilitació  socioeconòmica i cultural de Walata inclou els següents aspectes:
 

  • Plantejar una estratègia de transferència del projecte als beneficiaris, per la qual cosa es va orientar el treball cap a recuperar el  diàleg amb  ells per aconseguir una presa de consciència efectiva sobre la  seva pròpia capacitat per a gestionar les decissions en relació amb el seu futur i, en concret, sobre la seva estratègia de desenvolupament. En aquest sentit s’ha recolzat la creació d’una cooperativa agrícola i l’impuls d’un Comitè Ciutadà pel Desenvolupament de Walata i d’aquesta manera garantir  la seva sostenibilitat futura.

  • Reorientar les prioritats en les activitats productives i organitzar una nova estratègia de promoció  econòmica que passa per: reservar la producció agrícola per l’autoconsum i el mercat local, canviant cultius, promovent la seva diversificació i accentuant-ne els aspectes de gestió col.lectiva  de la producció (gestió conjunta de rec, producció de fruiters, gestió dels magatzems i dels subministres de combustible, etc)

  • Donar prioritat al desenvolupament d’un sector turístic basat en  la valorització dels aspectes culturals i mediambientals de Walata, vinculat al desenvolupament d’activitats comercials i artesanals locals  i que permeti la inclusió de Walata als circuits de turisme verd i cultural, alternatius al model de desenvolupament d’un turisme vinculat a empreses estrangeres i basades en un exotisme folkloritzant poc respectuós amb els valors culturals locals.

  • Plantejar una estratègia de treball, a l’apartat de la recuperació cultural, que substitueixi el concepte de recuperació del patrimoni  material pel concepte de recuperació del patrimoni cultural, tractant com un tot els diferents aspectes de la recuperació cultural.