INICI | PROJECTE WALATA | MÓN-3: ORÍGENS Y TREBALL A MAURITANIA | ANTECEDENTS DEL PROJECTE
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
|   SITUACIÓ ACTUAL | TURISME RESPONSABLE | ENLLAÇOS D'INTERÉS
ENTITATS COLABORADORES | CONTACTAR AMB MÓN-3  
 


SITUACIÓ ACTUAL DEL PROJECTE

A partir de que es van començar a  aplicar les bases del  Projecte de Desenvolupament de Walata impulsat per Món-3 ja s’han dut a terme algunes accions que són molt importants per la futura implantació del turisme a la ciutat i la millora del nivell de vida dels seus habitants.

Si ens centrem a l’aspecte de la producció agrícola hem d ‘indicar que amb el recolzament continuat  del responsable tècnic local  i la creació d’una cooperativa agrícola, s’ha aconseguit augmentar la rentabilitat d’aquesta activitat econòmica millorant els cultius existents i destinant-los a l’autoabasteixement i  al mercat local.

Pel que fa a la riquesa cultural de Walata s’han fet grans esforços  per la preservació del seu patrimoni erudit i inmaterial, gairebé tan important com les seves cases o la seva artesania. A més a més, s’ha rehabilitat gran part  del seu patrimoni arquitectònic al centre històric i s’ha creat a la població un interessant Museu Etnogràfic

El projecte de Món-3 també inclou la  realització de diverses millores i  reparacions a les infraestructures urbanes com el clavegueram i el centre de salut de la ciutat, la construcció d’una oficina d’informació turística i  la creació d’un càmping al perímetre  agrícola walatí, gestionat  per la Cooperativa Baraka.

Per afavorir  l’arribada de viatgers  a Walata s’han fet campanyes de sensibilització per la població autòctona, s’han format guies i establert possibles itineraris de la  zona. Naturalment també s’ha pensat en motivar als  possibles  visitants  i amb aquest objectiu s’ha fet  divers material promocional que dóna a conèixer els atractius  de Walata com a destinació dels circuits de Turisme Ecològic i Cultural.

Al nostre país Món-3 ha organitzat amb la col.laboració d’altres organitzacions una exposició itinerant que porta el nom de Walata per  tota Espanya. A més a més s’ha  editat el DVD Walata. La Perla Roja dels Maravellosos Arabescs en varis idiomes disponibles: espanyol, català, francès, anglès i  alemany.