INICI | PROJECTE WALATA | MÓN-3: ORÍGENS Y TREBALL A MAURITANIA | ANTECEDENTS DEL PROJECTE
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
|   SITUACIÓ ACTUAL | TURISME RESPONSABLE | ENLLAÇOS D'INTERÉS
ENTITATS COLABORADORES | CONTACTAR AMB MÓN-3  
   
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE


Quan l’any 2001 Món-3 assumeix la gestió del Projecte de Desenvolupament de Walata plantegem una base sobre la que  es farà girar totes les posteriors activitats previstes per la millora de la ciutat i el seu posterior llançament com a lloc d’interés  turístic i cultural.

Per començar, establim com a prioritat potenciar l’identificació del projecte amb els  qui  a la llarga han de ser-ne els seus màxims beneficiaris, és a dir, els habitants de Walata. Per aconseguir-ho, recolzem primer de tot la creació d’una cooperativa agrícola i  l’impuls d’un Comitè Ciutadà  pel desenvolupament de Walata, que busca posar de relleu la rquesa històrica i cultural de la ciutat i afavorir el sentiment d’unitat entre els responsables del programa i  els walatís.

També considerem indispensable organitzar una nova estratègia de promoció econòmica que inclou  diverses accions:

  • reorientar l’agricultura de Walata, diversificant els seus cultius i reservant  la producció obtinguda per l’autoconsum i el mercat local.

  • Prioritzar el sector turístic de la  ciutat i donar especial  valor a la  seva cultura i medi  natural. Això ha de fer possible  incloure Walata als circuits de turisme social i cultural.

    Substituir la rehabilitació del patrimoni material de la ciutat per la recuperació del patrimoni cultural en el seu  sentit més ampli

Fruit d’aquesta estratègia innovadora, a Món-3  plantegem dos projectes: la recuperació  i preservació del patrimoni cultural  de Walata i  el seu desenvolupament turístic i cultural. Es calcula que un 65% de la població (incloent-hi la  urbana i la seminòmada) es poden beneficiar del nostre treball a aquesta ciutat mauritana: artesans, agricultors, guies i propietaris de camells, entre d’altres.