INICI | PROJECTE WALATA | MÓN-3: ORÍGENS Y TREBALL A MAURITANIA | ANTECEDENTS DEL PROJECTE
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
|   SITUACIÓ ACTUAL | TURISME RESPONSABLE | ENLLAÇOS D'INTERÉS
ENTITATS COLABORADORES | CONTACTAR AMB MÓN-3  
   
ENTITATS COL.LABORADORES DE MÓN-3

El Projecte de Desenvolupament de Walata que portem a terme desde Món-3 no podria ser tan ambiciós sense tenir la col.laboració d’altres importants  entitats que donen la seva ajuda amb l’objectiu de fer possible una realitat millor per la ciutat, incloent-hi la seva integració als  circuits mondials de turisme cultural.
 

Fundació Solidaritat UB
La Fundació Solidaritat de l’UB va nèixer  l’any 1996 per a fomentar valors com la solidaritat i la participació social a diversos països de tot el món. De la mateixa manera, treballa també per a canalitzar accions de cooperació destinades al desenvolupament i a la defensa dels Drets Humans.
 

Ajuntament Barcelona
Barcelona Solidària és un programa de l’Ajuntament de la capital catalana que financia anualment més de cent projectes de cooperació i solidaritat a diversos punts del món, especialment a Amèrica Llatina, Magrib, Balcans i l’Àfrica subsahariana. Alguns d’aquests programes són iniciatives d’ONGs i d’altres els gestiona directament el consistori municipal a través d’algunes de les seves institucions.

Agencia Española de Cooperación Internacional
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) es va crear l’any 1988 com   un organisme autònom del Ministeri d’Exteriors del nostre país. És l’organització  la que s’encarrega de la gestió de la  política  d’Espanya en matèria de cooperació  internacional pel desenvolupament.

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament es va crear el 2002 i te l’objectiu d’executar i gestionar la política de cooperació de la Generalitat de Catalunya. Una de les prioritats de la cooperació  catalana des d’aquesta instancia és promoure la cooperació  internacional pel desenvolupament entre Catalunya i els països del Mediterrani i el Magrib.

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
L’Ajuntament de Sant  Feliu de Llobregat
destina una part dels seus ingressos propis amb l’objectiu de promoure una cooperació descentralitzada pel desenvolupament dels països del sud. A través d’aquest programa, des del 2003, està col.laborant amb Món-3 en el desenvolupament socio-econòmic de Walata.